Human and Universal Energy®
    Human and Universal Energy (HUE) after Mr. Luong Minh Dang®
Tài liệu phổ biến
Bài Giảng Lớp 20 tiếng Việt (07/2007)
Sách bỏ túi bìa cứng

 

Thân gửi quý Thành Viên và Học Viên Lớp 20

 

Chúng tôi xin thông báo cuốn sách Bài Giảng Lớp 20 (08-HUE) tiếng Việt đã được phổ biến.

 

 

 

GHI CHÚ

 

Thể loại              =       Sách bỏ túi bìa cứng 6 x 9 inches (152.4 x 228.6 mm)

Bề dầy               =       748 trang

Trọng lượng        =       2.33 lbs (1.04 kg)

Giá biểu             =       US$125.00 cộng cước phí và tiền thuế

 

CHI TIẾT

Đây là cuốn sách ghi lại bài giảng của Lớp 20 vào tháng 7 năm 2007. 

Xin lưu ý: cuốn sách này chỉ dành riêng cho học viên tốt nghiệp Lớp 20 mà thôi. Quý vị có thể liên lạc với Thành Viên tại Quốc Gia mình, hoặc liên lạc Văn Phòng HUE Faculty tại Hoa Kỳ để đặt mua sách. Xin quý vị đính kèm bản sao bằng cấp Lớp 20 của mình. Xin gửi email về: info@hue-faculty.com và ghi rõ địa chỉ và số điện thoại để chúng tôi gửi sách. Khi nhận email của quý vị, chúng tôi sẽ thông báo cho biết các chi tiết gửi hàng từ nhà in Lulu để quý vị chọn. Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn để quý vị chuyển ngân qua hệ thống PayPal. Khi hoàn tất thủ tục chuyển ngân, chúng tôi sẽ đặt hàng với nhà in Lulu. Nhà in sẽ gửi sách trực tiếp về địa chỉ của quý vị.

 

Thành thật cám ơn và chào thân ái,
 

 

Nhân viên HUE Faculty
 
 
Ngôn ngữ
  English
  Tiếng Việt
Tin tức toàn cầu