Human and Universal Energy®
    Human and Universal Energy (HUE) after Mr. Luong Minh Dang®
Tài liệu phổ biến
Chi Tiết Lịch Sử
Về Vị Sáng Lập

 

 

Thầy Lương Minh Đáng (1942 – 2007)

Người Sáng Lập ngành Trường Sinh Học Nhân Điện™

 

Lương Minh Đáng* (1942 – 2007) là người sáng lập Ngành Trường Sinh Học Nhân Điện™ (Human and Universal Energy®). Thầy sanh năm 1942 tại Cái Bè, Tiền Giang, Việt Nam.  In 1972, Thầy lãnh hội được phương pháp mới để phát triển sức khỏe về mặt thể chất, tinh thần và tâm linh qua cách ứng dụng Nhân Điện và Năng Lượng Vũ Trụ. Năm 1985, Thầy và gia đình đặt chân đến Hoa Kỳ và định cư tại Saint Louis, Missouri. Năm 1987, Thầy bắt đầu giúp cộng đồng người Việt tại Saint Louis và những tiểu bang khác bằng cách áp dụng phương pháp Ngành Nhân Điện để trị bệnh miễn phí cho họ. Sau khi gặt hái được nhiều thành quả cùng với nhu cầu của cộng đồng người Việt, Thầy bắt đầu dạy phương pháp Trường Sinh Học Nhân Điện™ vào năm 1989. Thầy đã học hỏi và thực hành phương pháp Trường Sinh Học Nhân Điện™ từ năm 1972 đến 1989. Sau 17 năm học hỏi, vào tháng Bảy năm 1989 Thầy đã hướng dẫn lớp Nhân Điện đầu tiên cho một nhóm 27 người Việt tại California. Thầy liên tục dạy các lớp Nhân Điện tại nhiều quốc gia trên thế giới cho đến khi lìa trần vào năm 2007. Rốt cuộc, Thầy đã hy sinh 35 năm của đời mình để giúp cho nhân loại học về Ngành Nhân Điện.

 

* Thầy là người Việt Nam do đó theo tiêu chuẩn phong tục Việt Nam chúng ta dùng chữ “Master Đáng” bằng tiếng Anh, tức là Thầy Đáng. Thông thường, theo cách xưng hô của Tây Phương, người ta gọi là “Master Lương” (Thầy Lương) nhưng chúng ta dùng theo cách của Á Đông và gọi là Thầy Đáng.

 
 
 
Ngôn ngữ
  English
  Tiếng Việt
Tin tức toàn cầu