Human and Universal Energy®
    Human and Universal Energy (HUE) after Mr. Luong Minh Dang®
Tin tức toàn cầu
CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 7

Saint Louis, ngày 25 tháng 6 năm 2020.

 

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 7 NĂM 2020

Số: AHS2020-06-25

 

GỞI ĐẾN: Tất Cả Học Viên HUE

 

Văn Phòng HUE FACULTY® tổ chức các khóa học và nhóm học hỏi trong tháng 7

 

08 HUE Tâm Linh Khoa Học II (trước đây là lớp 20 ) Nhóm Học Hỏi

Ngày:  4 tháng 7, năm 2020                                                                        

Từ: 8:00 sáng  – 12:30 giờ trưa (giờ Saint Louis)

Phát sóng:  Hội nghị truyền hình trực tuyến Zoom                

Ngôn Ngữ:  TIẾNG ANH

 

Phí đăng ký:     

US$55 mỹ kim cho mỗi một người ở Mỹ, Châu Âu và Caribê

US$35 mỹ kim cho mỗi một người ở Mễ Tây Cơ, Á Châu, và Đông Âu

 

 

01 HUE Sơ Cấp (trước đây là các lớp 1- 3, 4 & 5) cho học viên Việt Nam trong và ngoài nước

Ngày:  10 - 11 tháng 7, năm 2020  / Từ 8:30 tối – 1:00 giờ khuya (giờ Saint Louis)  

Ngày:  11 – 12 tháng 7, năm 2020

Từ 8:30 sáng – 1:00 giờ trưa (ngày và giờ Việt Nam)

Phát sóng:  Qua hội nghị truyền hình trực tuyến Zoom      

Ngôn Ngữ:  TIẾNG VIỆT

 

 

08 HUE Họp & Thảo Luận: Sự hiểu rõ về Ánh Sáng Hào Quang của Thượng Đế và Tiếng về phía trước

 

Chi tiết:  Văn phòng HUE FACULTY® sẽ tổ chức một ngày học tập đầy đủ dựa trên cơ sở học hỏi về cách để hiểu được việc sử dụng Ánh Sáng Hào Quang của Thượng Đế cho lớp 08 HUE (lớp 20), và làm thế nào để đi xa hơn nữa.

Điều này dựa vào bản ghi thâu â​m gốc của lớp 20 đầu tiên vào tháng 7 năm 2007.

 

 

Ngày:  18 tháng 7, năm 2020                                                                       

Từ: 6:00 giờ sáng  – 2:00 giờ trưa (giờ St.Louis)

Phát sóng:  Hội nghị truyền hình trực tuyến Zoom                

Ngôn Ngữ:  TIẾNG ANH / TÂY BAN NHA

 

Phí đăng ký:            

Á CHÂU & ĐÔNG ÂU

US$50 mỹ kim cho mỗi một người (ở nhà hoặc đến trung tâm)

US$70 mỹ kim cho hai hoặc nhiều người trong cùng một gia đình

 

MỄ TÂY CƠ / MỸ LA-TINH

US$70 mỹ kim cho mỗi một người (ở nhà hoặc đến trung tâm)

US$90 mỹ kim cho hai hoặc nhiều người trong cùng một gia đình

 

MỸ / ÂU CHÂU / CARIBÊ

US$100 mỹ kim cho mỗi một người (ở nhà hoặc đến trung tâm)

US$150 mỹ kim cho hai hoặc nhiều người trong cùng một gia đình

 

Đăng ký cho các khóa học nói trên: Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email info@hue-faculty.com cho tất cả các chi tiết.  Chúng tôi yêu cầu học viên chia sẽ chương trình tháng 7 này với những học viên khác.

 

Cảm ơn rất nhiều,

HUE FACULTY®
 
 
Ngôn ngữ
  English
  Tiếng Việt
Tin tức toàn cầu
CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 7