Human and Universal Energy®
    Human and Universal Energy (HUE) after Mr. Luong Minh Dang®
Lịch trình lớp học
01 HUELớp Sơ Cấp  (1-3, 4, 5)
Ngày     Địa điểm, Giảng viên  
02 HUELớp Trung Cấp 1  (5.1, 5.2, 6)
Ngày     Địa điểm, Giảng viên  
03 HUELớp Trung Cấp 2  (7, 7+)
Ngày     Địa điểm, Giảng viên  
04 HUELớp Cao Cấp 1  (11, 12, 13)
Ngày     Địa điểm, Giảng viên  
05 HUELớp Cao Cấp 2  (13+, 13++)
Ngày     Địa điểm, Giảng viên  
06 HUELớp Chuyên Môn 1 - Triết Học Đông Phương  (16, 17, 18)
Ngày     Địa điểm, Giảng viên  
07 HUELớp Chuyên Môn 2 - Khoa Học Tâm Linh I  (19)
Ngày     Địa điểm, Giảng viên  
08 HUELớp Chuyên Môn 3 - Khoa Học Tâm Linh II  (20)
Ngày     Địa điểm, Giảng viên  

Chương trình có thể thay đổi không cần thông báo trước.

 

Môn học nguyên thủy này được hướng dẫn bởi các thành viên / giảng viên do HUE FACULTY, Inc. xác nhận. Những giảng viên chính thức này đã được đào tạo và có hợp đồng với HUE FACULTY, Inc. hoặc một trong các thành viên. Giảng viên hướng dẫn chương trình nguyên bản của Trường Sinh Học Nhân Điện với cương vị là cá nhân độc lập cùng với số đăng ký cá nhân riêng biệt.

 

Các giảng viên hoàn toàn chịu trách nhiệm với nội dung mình hướng dẫn trong lớp học dựa trên biên bản thỏa thuận với từng học viên. Quý vị sẽ thấy những thành viên chính thức của HUE FACULTY, Inc. trong danh sách thành viên
 
 
COI CHỪNG BỊ NHẦM LẪN!

 

HUE FACULTY, Inc. xin nêu rõ cho quý vị biết hiện tại có những trang web hoặc email được gửi đến các nơi và gây sự nhầm lẫn với môn học nguyên thủy này của chúng tôi qua cách họ trình bày hoặc nội dung được phổ biến. Vì vậy chúng tôi xin xác định rõ ràng những điều đó không phải là môn học nguyên thủy Trường Sinh Học Nhân Điện của Ông Lương Minh Đáng “Human and Universal Energy (HUE) after Mr. Luong Minh Dang®” nếu chương trình lớp Nhân Điện không phải do HUE FACULTY, Inc. hoặc một trong các thành viên chính thức tổ chức, và cũng không có sự liên hệ nào với những người phụ trách các trang web đó hoặc những người đăng chuyển các email đó. Chúng tôi độc lập và hoàn toàn không có quan hệ với bất cứ ai phụ trách trang web cũng như nội dung trên web nếu có sự tương đồng với trang web của chúng tôi hoặc tạo sự nhầm lẫn với trang web của chúng tôi. Những người đảm trách các trang web đó hoàn toàn không có liên hệ với chúng tôi và cũng không có sự cho phép nào từ phía chúng tôi.

 

Xin nhấp vào trang “Từ chối trách nhiệm” để biết rõ chi tiết pháp lý.

 
 
Ngôn ngữ
  English
  Tiếng Việt
Tin tức toàn cầu
CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 7