Human and Universal Energy®
    Human and Universal Energy (HUE) after Mr. Luong Minh Dang®
Tài liệu phổ biến
Xuất bản sách bỏ túi
Sách #1 [BG-EN-ES-FR-NL-VN] & Sách #2 [EN,ES,NL]

Xin nhấp vào đây để xem Chi Tiết về Tác Giả & nội dung tổng quát của các cuốn sách

 

Sách bỏ túi #2 – Tiếng Hòa Lan

 

 

Tựa đề:       LEER SUCCESVOL FALEN

Tác giả:      Trần Vũ

Nhà xuất bản: HUE FACULTY, Inc.

Xuất bản:     Tháng 10 năm 2016

Khổ sách:     U.S. Trade 6”x9” Paperback – Perfect Bound (Sách bỏ túi)

Số trang:     152

Ngôn ngữ:     Tiếng Hòa Lan

ISBN #:       978-0-9966373-5-0

Giá sách:     $7.99

 

Xin nhấp vào trang dưới đây để mua sách:

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

 

Sách bỏ túi #2 – Tiếng Tây Ban Nha

 

 

Tựa đề:       Aprender a fracasar con éxito

Tác giả:      Trần Vũ

Nhà xuất bản: HUE FACULTY, Inc.

Xuất bản:     Tháng 8 năm 2016

Khổ sách:     U.S. Trade 6”x9” Paperback – Perfect Bound (Sách bỏ túi)

Số trang:     144

Ngôn ngữ:     Tiếng Tây Ban Nha

ISBN #:       978-0-9966373-5-0

Giá sách:     $7.99

 

Xin nhấp vào trang dưới đây để mua sách:

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

 

Sách bỏ túi #1 – Tiếng Việt

 

 

Tựa đề:       Cải Thiện Đời Sống với Tinh Thần Điềm Tĩnh

Tác giả:      Trần Vũ

Nhà xuất bản: HUE FACULTY, Inc.

Xuất bản:     Tháng 6 năm 2015

Khổ sách:     U.S. Trade 6”x9” Paperback (Sách bỏ túi)

Số trang:     132

Ngôn ngữ:     Tiếng Việt

Lulu ID #:    16891474

ISBN #:       978-0-9858211-2-8

Giá sách:     $7.99

 

Xin nhấp vào nút dưới đây để mua sách:

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

 

Sách bỏ túi #1 – Tiếng Anh

 

 

Tựa đề:       Improve Your Life with a Calm Mind

Tác giả:      Vu Tran

Nhà xuất bản: HUE FACULTY, Inc.

Xuất bản:     Tháng 6 năm 2015

Khổ sách:     U.S. Trade 6”x9” Paperback (Sách bỏ túi)

Số trang:     124

Ngôn ngữ:     Tiếng Anh

Lulu ID #:    16891328

ISBN #:       978-0-9858211-4-2

Giá sách:     $7.99

 

Xin nhấp vào nút dưới đây để mua sách:

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

 

 

Tựa đề:       Améliorer sa vie avec un esprit calme

Tác giả:      Vu Tran

Nhà xuất bản: HUE FACULTY, Inc.

Xuất bản:     Tháng 8 năm 2015

Khổ sách:     U.S. Trade 6”x9” Paperback (Sách bỏ túi)

Số trang:     136

Ngôn ngữ:     Tiếng Pháp

Lulu ID #:    17194164

ISBN #:       978-0-9966373-1-2

Giá sách:     $7.99

 

Xin nhấp vào nút dưới đây để mua sách:

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

 

 

Tựa đề:       Mejore su Vida con una Mente en Calma

Tác giả:      Vu Tran

Nhà xuất bản: HUE FACULTY, Inc.

Xuất bản:     Tháng 7 năm 2015

Khổ sách:     U.S. Trade 6”x9” Paperback (Sách bỏ túi)

Số trang:     136

Ngôn ngữ:     Tiếng Tây Ban Nha

Lulu ID #:    17018256

ISBN #:       978-0-9966373-0-5

Giá sách:     $7.99

 

Xin nhấp vào nút dưới đây để mua sách:

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

 

Sách bỏ túi #1 – Tiếng Hòa Lan

 

 

Tựa đề:       Leef Beter Met Een Kalme Geest

Tác giả:      Vu Tran

Nhà xuất bản: HUE FACULTY, Inc.

Xuất bản:     June 2015

Khổ sách:     U.S. Trade 6”x9” Paperback (Sách bỏ túi)

Số trang:     136

Ngôn ngữ:     Tiếng Hòa Lan

Lulu ID #:    16952397
ISBN #:       978-0-9858211-9-7

Giá sách:     $7.99

 

Xin nhấp vào nút dưới đây để mua sách:

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

 

Sách bỏ túi #1 – Tiếng Bảo Gia Lợi

 

 

Tựa đề:       ПОДОБРИ ЖИВОТА СИ СЪС СПОКОЕН УМ

Tác giả:      Vu Tran

Nhà xuất bản: HUE FACULTY, Inc.

Xuất bản:     Tháng 8 năm 2015

Khổ sách:     U.S. Trade 6”x9” Paperback (Sách bỏ túi)

Số trang:     132

Ngôn ngữ:     Tiếng Bảo Gia Lợi

Lulu ID #:    17092683

ISBN #:       978-0-9966373-2-9

Giá sách:     $7.99

 

Xin nhấp vào nút dưới đây để mua sách:

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

 

Sách bỏ túi #2 – Tiếng Anh

 

 

Tựa đề:       Learn to Fail Successfully

Tác giả:      Vu Tran

Nhà xuất bản: HUE FACULTY, Inc.

Xuất bản:     Tháng 6 năm 2015

Khổ sách:     U.S. Trade 6”x9” Paperback (Sách bỏ túi)

Số trang:     132

Ngôn ngữ:     Tiếng Anh

Lulu ID #:    16891615

ISBN #:       978-0-9858211-6-6

Giá sách:     $7.99

 

Xin nhấp vào nút dưới đây để mua sách:

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.
 
 
Ngôn ngữ
  English
  Tiếng Việt
Tin tức toàn cầu
Xuất bản Bài Giảng Lớp 20 (07/2007)
Sách bỏ túi bìa cứng
 
Xuất bản sách bỏ túi
Sách #1 [BG-EN-ES-FR-NL-VN] và Sách #2 [EN]