Human and Universal Energy®
    Human and Universal Energy (HUE) after Mr. Luong Minh Dang®
Tài liệu phổ biến
Sách điện-tử tiếng Anh, Hòa Lan, Tây-ban-nha & Việt **phổ biến trên mạng**
Cải Thiện Đời Sống Với Tinh Thần Điềm Tĩnh

 

Autor:     Vu Tran
Publicado: 01/14/2013
Editor:    HUE FACULTY®
Lengua:    Español
Precio:    USD 5.99

 
[ Haga clic aquí para comprar ]

 

Auteur:          Vu Tran

Publicatiedatum: 08/23/2013

Uitgever:        HUE FACULTY®

Taal:            Nederlands

Prijs:           EUR 4.49

 

[ Klik hier om te kopen ]

 

Author:     Vu Tran

Published:  08/08/2012

Publisher:  HUE FACULTY®

Language:   English

Price:      USD 5.99

 

[ Click here to buy ]

 

Tác giả:      Trần Vũ
Phát hành:    01/13/2013
Nhà xuất bản: HUE FACULTY®
Ngôn ngữ:     Tiếng Việt
Giá:          $5.99 mỹ kim

 

Apple’s iTunes: [Xin nhấp vào đây để mua]

 

Cuốn sách nầy có thể được tải xuống iPad với iBooks 2 hay mới hơn, hoặc tải xuống máy vi tính với iTunes. Quý vị cần có iPad với iBooks 2 hay mới hơn để đọc được sách nầy. Hiện thời, bản tiếng Anh của cuốn sách nầy được phổ biến trên Apple’s iTunes tại Úc, Áo, Bỉ, Bảo Gia Lợi, Gia Nã Đại, Cyprus, Tiệp Khắc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hung Gia Lợi, Ái Nhĩ Lan, Ý, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hòa Lan, Na-Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Anh, và Hoa Kỳ. Tháng 12/2012 sách nầy được phổ biến vào những vùng mới của Apple chẳng hạn như: Á Căn Đình, Bolivia, Ba Tây, Chí Lợi, Colombia, Costa Rica, Domenican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mễ Tây Cơ, Tân Tây Lan, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru và Venezuela. Như vậy bản tiếng Anh được phổ biến ở tiệm Apple iBook tại 50 quốc gia.

 

Điều kiện: Sách nầy chỉ được đọc bằng iPad với iBooks 2 hay mới hơn (cần phải có iOS 5 hay mới hơn).


[Xin nhấp vào đây để biết cách mua sách trên iTunes]
[Xin nhấp vào đây để biết cách ghi chú Lời Phê Bình của Đọc Giả trên iTunes]
[Xin nhấp vào đây để biết cách giới thiệu sách nầy với bạn bè của mình]

 

Amazon: [Xin nhấp vào đây để mua]

Cuốn sách nầy có thể được tải xuống các loại Amazon e-Readers như máy vi tính, Kindle, iPad, và  Android. Bản tiếng Anh hiện có sẵn trên mạng của Amazon toàn cầu. 

Chương Trình Ứng Dụng Đọc Sách Miễn Phí: Quý vị có thể đọc được sách nầy bằng nhiều hệ thống khác nhau như máy vi tính, smartphones, hoặc tablets. [Xin nhấp vào đây để tải xuống Chương Trình Ứng Dụng Đọc Sách Miễn Phí của  Amazon]

 

[Xin nhấp vào đây để biết cách mua sách trên Amazon]

[Xin nhấp vào đây để biết cách ghi chú Lời Phê Bình của Đọc Giả trên Amazon]

[Xin nhấp vào đây để biết cách giới thiệu sách nầy với bạn bè của mình trên Amazon]

 

 

Nội dung tổng quát: Cuốn sách nầy trình bày một quan niệm mới về môn học của Ngành Nhân Điện (Human and Universal Energy®). Các đọc giả có được khái niệm tổng quát về phương pháp Ngành Nhân Điện bao gồm công thức thiền định và tác dụng của sự khai mở luân xa 100% để có khả năng tiếp thu và truyền Năng Lượng Vũ Trụ. Dựa trên căn bản của Ngành Nhân Điện, tất cả mọi vật đều tồn tại ở dạng năng lượng. Các đọc giả sẽ được biết thêm về những quan điểm của Mô Hình Điện Năng để tìm thấy sự liên hệ giữa tế bào, ý thức con người và điện năng. Qua phương pháp Ngành Nhân Điện một người sẽ học được cách thức duy trì sự điềm tĩnh để đương đầu với mọi thử thách và tình trạng căng thẳng trong cuộc sống của mình. Với tinh thần điềm tĩnh, người nầy sẽ nâng cao được trình độ tập trung tư tưởng. Nhờ vậy, họ trở thành người có ý thức và trách nhiệm hơn. Các công thức và nguyên tắc của Ngành Nhân Điện có thể được ứng dụng trong môi trường ở nhà, ở sở làm, ở trường học hoặc bên ngoài xã hội. Tất cả chúng ta đều có liên kết với nhau qua nhiều trạng thái các băng tầng làn sóng tư tưởng, lời nói hoặc hành động của mỗi người. Nếu chúng ta nâng cao trình độ ý thức của mình để giữ tinh thần điềm tĩnh, thì chúng ta sẽ không hành động một cách ích kỷ hoặc vô lý và tạo ra ảnh hưởng tiêu cực trong môi trường sinh hoạt của mình. Khi áp dụng quan điểm “Suy Nghĩ Tốt sẽ đem lại Hậu Quả Tốt” như được giảng dạy trong lý thuyết Ngành Nhân Điện, chúng ta sẽ thấy phương thức giúp một người có khả năng biến chuyển giòng điện năng tiêu cực trở thành tích cực. Thí dụ, quý vị nghe người ta đưa tin đồn nói xấu khiến mình cảm thấy bực bội hoặc bi quan. Đây là hình thức làn sóng âm thanh được thâu thập vào cơ thể và tạo thành trạng thái điện năng tiêu cực. Tuy nhiên, sau khi học được phương pháp Ngành Nhân Điện, quý vị có thể biến chuyển giòng điện năng từ tiêu cực thành tích cực. Rốt cuộc, quý vị nghe người ta đưa tin đồn nói xấu mà chẳng bị ảnh hưởng gì hết; và tốt hơn nữa là mình biết đối đáp một cách tốt đẹp và hữu ích cho họ. Do đó, nhờ trình độ ý thức nầy quý vị tạo được “ảnh hưởng gợn sóng” tích cực trong môi trường của gia đình, sở làm, xã hội và thế giới. Từ khía cạnh nầy, quý vị cải thiện đời sống với tinh thần điềm tĩnh.

 

Theo tiêu chuẩn của HUE FACULTY® cuốn sách nầy được dùng làm tài liệu giới thiệu để giúp cho mọi người biết đến phương pháp của Trường Sinh Học Nhân Điện™ và môn Trường Sinh Học Nhân Điện của Ông Lương Minh Đáng™. Hiện nay, chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật tân tiến để phổ biến môn học Ngành Nhân Điện nầy đến mọi gia đình trên toàn cầu và giới thiệu đến những ai chưa biết về năng lượng vũ trụ.

 
 
 
Ngôn ngữ
  English
  Tiếng Việt
Tin tức toàn cầu
Xuất bản Bài Giảng Lớp 20 (07/2007)
Sách bỏ túi bìa cứng
 
Xuất bản sách bỏ túi
Sách #1 [BG-EN-ES-FR-NL-VN] và Sách #2 [EN]