Human and Universal Energy®
    Human and Universal Energy (HUE) after Mr. Luong Minh Dang®
Tài liệu phổ biến
Trích từ Sách thứ 2
Học Thất Bại để được Thành Công

Chúng tôi phổ biến những đoạn trong cuốn sách thứ nhì: Learn to Fail Successfully (Học Thất Bại để được Thành Công) *** Bản tiếng Việt chưa được hoàn tất ***

 

Trong cuốn sách này, quý vị sẽ biết những chi tiết tổng quát về các đề tài sau đây:

 

♦ Đương Đầu với Nghịch Cảnh hoặc Thử Thách

 

♦ Phối Hợp với Yếu Tố Thiên-Địa-Nhân

 

♦ Nhìn Mọi Sự Việc Một Cách Lạc Quan

 

♦ Cởi Mở và Sẵn Sàng Đương Đầu với sự Thay Đổi, Thử Thách hoặc Thất Bại

 

♦ Chuyển “Giây Phút Thất Bại” Thành “Cơ Hội Thắng Lợi”

 

Xin nhấp vào hàng dưới đây để xem những trang được trích từ cuốn sách này (theo dạng .pdf):

 

Những trang được trích từ cuốn sách Learn to Fail Successfully (tiếng Anh)

 

Lưu ý: Quý vị cần sử dụng Adobe Acrobat Reader để xem được tài liệu .pdf. Nếu máy vi tính của quý vị chưa có trang bị, xin nhấp ở đây để tải phần mềm này.

 
 
 
Ngôn ngữ
  English
  Tiếng Việt
Tin tức toàn cầu
Xuất bản Bài Giảng Lớp 20 (07/2007)
Sách bỏ túi bìa cứng
 
Xuất bản sách bỏ túi
Sách #1 [BG-EN-ES-FR-NL-VN] và Sách #2 [EN]